Velg side

På Nattåpent på Sartor Storsenter hjelper ungsomspatruljen til med å kaste søppelet til butikkane på senteret.

Ungdomspatrulje

Når det er Nattåpent på Sartor Storsenter hjelper ein ungdomspatrulje butikkane på senteret med avfallet. Ikledd gule og grøne refleksvestar fordelar de kjøpesenteret mellom seg og går fra butikk til butikk medan dei tilbyr seg å kaste søppelet til kvar einskild butikk.

Ungdomane som deltek på ungdomspatruljen får eit gavekort frå Sartor Storsenter og pizza på Egon som takk for innsatsen.

Påmelding til ungomspatruljen skjer på Basecamp veka før nattåpent.