Velg side

Basecamp arrangerer gutegrupppe kor du kan vere med andre jevnaldrande til kjekke samtalar og gøye aktivitetar.

Gutegruppe er ein liten gjeng som samlast kvar 14. dag med trygge vaksne. I gutegruppa har du mogelegheit til å gjere aktivitetar saman med jevnaldrande og prata om forskjellige tema ein ynskjer å ta opp. Dette er eit trygt og sosialt tilbod.