Foreininga Basecamp ungdomsdiakontiltak er eit rus- og kriminalitetsforebyggande tiltak for ungdom mellom 13-25 år på Sartor Storsenter i Øygarden kommune.

Målgruppa er ungdom som oppheld seg mykje på Sartor Storsenter og ikkje deltar i anna organisert ungdomsarbeid. Visjonen til Basecamp er: “Vi vil bidra til å realisere draumen til ungdom om eit godt liv!”

Foreininga Basecamp ungdomsdiakontiltak har tre medlemmer:

 • Sartor Storsenter
 • Øygarden kommune
 • Øygarden kyrkjelege fellesråd.

Vi er finansiert av eigarane våre, prosjektmidlar og gåver som vi mottar frå andre. Basecamp har i dag seks ansatte, og verksemda vert leda av ungdomsdiakon/dagleg leiar. Vi er kvar veke i kontakt med mange ungdomar i Øygarden kommune som treng hjelp av forskjellig art, og som har ein tøffare kvardag enn ungdomar flest.

Verdigrunnlaget til Basecamp (det som ein ynskjer skal karakterisera og gjennomsyra alt Basecamp gjer) er:

 • Nestekjærleik
 • Vørnad (verdighet)
 • Medmenneskeleg omsorg
 • Inkluderande fellesskap.

For å nå desse verdiane har dei som arbeidar ved Basecamp som mål å vere:

 • Dristig inkluderande
 • Opent inviterande
 • Aktivt nærverande
 • Frimodig utfordrande
 • Omsorgsfullt ivaretakande

Vi er stolt av det vi gjer, og veit at vi betyr ein forskjell i mange ungdomars liv.

lukk

Kontakt oss

Tlf: 40 33 77 29
post@basecamp-sotra.no


lukk

Bestill time

Vi har ledig kapasitet. Fyll ut bestillingsskjemaet og vi svarer deg omgående.


Vi bruker cookies på våre nettsider. Her er vår personvernerklæring.

Jeg godtar