Velg side

Her finner du ulike informasjon om vår virksomhet, og hvordan du kan bidra

Basecamp ungdomsdiakontiltak er et forebyggende tiltak for ungdom i alderen 13-25 i Øygarden. Programmet fokuserer på:

  • Nestekjærlighet
  • Verdighet
  • Medmenneskelig omsorg
  • Inkluderende fellesskap
  • Aktivt nærvær