Kom å snakk med oss

Tenkjer du på ting som gjer at kvardagen ikkje er særleg grei? Hadde det vore greit å kunne prate med ein vaksen som står litt på sida? Vi på Basecamp diggar ungdom, og er her for deg.

Alt Image Text
Alt Image Text

Ein stad for alle, med rom for den enkelte!

Meir om oss

Basecamp er eit forebyggjande tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år på Sartor Storsenter i Øygarden kommune. Målgruppa er ungdom som oppheld seg mykje på Sartor Storsenter og ikkje deltek i organisert ungdomsarbeid.