Loading...
HJEM 2017-06-15T12:20:41+00:00

Et sted for alle, med rom for den enkelte!

HVEM ER VI?

Base Camp Foreningen

Beskrivelse av Foreningen Basecamp

Foreiningen Basecamp er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 20 år på Sartor Storsenter i Fjell kommune. Målgruppen er ungdom som oppholder seg mye på Sartor Storsenter og ikke deltar i organisert ungdomsarbeid.  Basecamp driver i dag tre ulik tiltak. – Åpent Hus som er et «drop in» sted på Sartor Storsenter. Vi holder åpent tre dager i uken der ungdom kan komme innom, ha et sted å være, få seg litt mat, spille spill, gjøre lekser og ha noen voksne å snakke med. Rundt 100 ungdommer er innom «Åpent Hus» i løpet av en uke. Basecamp RePro er et sykkelverksted der ungdom som står uten jobb- eller skoletilbud kan få arbeidspraksis fire dager i uken på dagtid. De får også hjelp til å komme videre i jobb, praksis eller skole.

Medvandrerprosjekt .  Det er et utadrettet arbeid med ukentlige besøk på skolene i kommunen og  er tilstede på Sartor Storsenter etter skoletid og møter ungdom som oppholder seg på senteret.

LES MER