Loading...
OM OSS2018-11-08T10:23:28+00:00

LITT OM OSS

Foreininga Basecamp ungdomsdiakonitiltak (forkorta ”Basecamp”) er eit førebyggjande tiltak for ungdom mellom 13 og 20 år på Sartor Storsenter på Sotra. Vårt primærfokus er ungdom som oppheld seg mykje på Sartor Storsenter og per i dag ikkje nyttar seg av organisert ungdomsarbeid og som er i risikosona for å starta med rus og/eller kriminalitet. Det kan også vera ungdom som på andre måtar er i ein utsett livssituasjon psykisk, fysisk og/eller emosjonelt. Gjennom inkludering og nestekjærleik ynskjer me at ungdomane skal få oppleva å bli ein del av eit fellesskap, bli sett og høyrt. Visjonen til Basecamp er: «Bidra til å realisera draumane til ungdom om eit godt liv».

Basecamp er eigd av Fjell sokneråd, Sartor Storsenter og Fjell kommune og vart etablert som prosjekt 1. februar 2004. Frå 1. januar 2007 gjekk Basecamp over til å bli eit fast tiltak.

Tenkjer du på ting som gjer at kvardagen ikkje er særleg grei? Hadde det våre greit å kunne prate med ein vaksen som står litt på sida? Vi på Basecamp har teieplikt og tek gjerne ein prat . Og dersom du treng hjelp frå andre, kan vi hjelpe deg med å koma i kontakt med rett person. Ta gjerne kontakt med oss!
Du finn oss i 3. etg. over Burger King, på Sartor Storsenter. Gå opp trappa ved Hot Wok eller gå inn til venstre ved Boots når du kjem inn hovedinngang frå sør. 

 

Innsiden av basecamp