Loading...
HJEM2018-11-08T12:46:46+00:00

Et sted for alle, med rom for den enkelte!

Basecamp er et forebyggende tiltak for ungdom mellom 13 og 25 år på Sartor Storsenter i Fjell kommune. Målgruppen er ungdom som oppholder seg mye på Sartor Storsenter og ikke deltar i organisert ungdomsarbeid.  Basecamp driver i dag flere tiltak, f.eks.: Åpent Hus som er et «drop in» sted på Sartor Storsenter. Vi holder åpent tre dager i uken der ungdom kan komme innom, ha et sted å være, få seg litt mat, spille spill, gjøre lekser og ha noen voksne å snakke med. Rundt 100 ungdommer er innom «Åpent Hus» i løpet av en uke. Basecamp RePro er et sykkelverksted og et redesingverksted hvor ungdom som står uten jobb- eller skoletilbud kan få arbeidspraksis fire dager i uken på dagtid. De får også hjelp til å komme videre i jobb, praksis eller skole. Medvandrerprosjektet: Et utadrettet arbeid med ukentlige besøk på skolene i kommunen og  tilstedeværelse og oppsøkende arbeid på Sartor Storsenter.